view_carousel
Zorgaanbod

Vanuit Zorg & Welzijn 010 bieden wij zorg aan zoals geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ) en Zorgverzekeringswet (Zwv).
Onze organisatie biedt op dit moment nog geen zorg-in-natura aan. Deze vorm van zorg ligt wel in het vooruitzicht van Zorg & Welzijn 010, zodra wij deel uitmaken als gecontracteerde zorgaanbieder.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning biedt onze organisatie voornamelijk zorg aan op de resultaatgebieden: sociaal en persoonlijk functioneren, dagbesteding en financiën. Met de kennis, ervaring en achtergrond in de dienstverlenende sector kan Zorg & Welzijn 010 met name op het gebied van financiën een solide ondersteuning bieden aan de zorgvrager.

Onze hulp bestaat onder andere uit:

 • Ondersteuning bij het ordenen van de financiën en administratie
 • Inzicht verschaffen in de inkomsten en uitgaven
 • Begeleiding bij het invullen van formulieren
 • Coördinatie bij complexe situaties, zoals een schuldenproblematiek
 • Het vergroten van de zelfstandigheid
 • Ondersteuning op het gebied van praktische vaardigheden en handelingen
 • Begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden
Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet

Via de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) staat Zorg & Welzijn 010 als zorginstelling ingeschreven met de levering van zorg vanuit de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet op de zorgfuncties: begeleiding en persoonlijke verzorging.

Onze hulp bestaat onder andere uit:

 • Het onderhouden van sociale contacten
 • Hulp bij het regelen van de financiën
 • Plannen van de dagelijkse activiteiten
 • Hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne