help
Zwv

Deze wet regelt de basisaanspraken op de zorg. Daarnaast verplicht de wet burgers tot het sluiten van een basiszorgverzekering en verplicht de wet zorgverzekeraars om de declaraties van zorgaanbieders te controleren. De wet regelt verder dat zorgverzekeraars iedereen moet toelaten tot de basiszorgverzekering en regelt eveneens de financiering van de basiszorgverzekering.