business
Over Ons
Onze Organisatie

Zorg & Welzijn 010 is een jonge professionele hulpverlenende organisatie die ambulante begeleiding op maat biedt. De organisatie bestaat uit -en heeft samenwerkende banden met- deskundige hulpverleners die de kennis en kwaliteiten inzetten daar waar nodig. Zorg & Welzijn 010 heeft nauwe samenwerkingen met onder andere advocaten, bewindvoerders, verplegers en gespecialiseerde zorgverleners. Hulpvragen vanuit verschillende culturele achtergronden en leeftijdsgroepen worden vanwege de diversiteit en vakkundige hulpstrategieën binnen de eigen organisatie en de gespecialiseerde kennis vanuit de samenwerkende partners van Zorg & Welzijn 010 door middel van consensus en goed overleg op maat benaderd.

Onze Missie

De missie van Zorg & Welzijn 010 is het creëren van een omgeving waarin elke persoon zich naar eigen potentie zo goed mogelijk kan ontwikkelen en ontplooien.

Onze Visie

De visie van Zorg & Welzijn 010 zetten wij uiteen in de volgende kernwaarden:

• Respect
• Vertrouwen
• Transparantie
• Passie
• Oplossingsgericht
• Zelfredzaamheid

Door een omgeving te creëren waarbij de ontwikkeling van de cliënt centraal staat wordt de zelfredzaamheid van de cliënt bevorderd. De open en transparante houding van Zorg & Welzijn 010 is een belangrijke spil in de fases die de cliënt doormaakt. Het fundament van Zorg & Welzijn 010 rust op het geloof dat respect voor de leefwereld en de keuzes van de cliënt nodig is om een vertrouwensband op te bouwen en sterk te houden. Vertrouwen is de basis om op door te werken.

Onze Kwaliteiten

Eén van de kwaliteiten van Zorg & Welzijn 010 is de probleemoplossende benadering. Zorg & Welzijn 010 denkt graag mee in oplossingen. Alles wat op te lossen is, is namelijk geen probleem. Een andere kwaliteit is het vermogen om zelfreflectie als vast onderdeel te integreren in het dagelijkse leven van personen die vastlopen in gedachten, gevoel en gedrag. Zelfreflectie is ook binnen de organisatie een blijvend aspect. Door namelijk te blijven reflecteren op de wijze waarop de visie en de missie van Zorg & Welzijn 010 wordt uitgedragen kan de organisatie mogelijke knelpunten blootstellen en bespreekbaar maken. Door deze kwaliteiten te combineren met de juiste opleidingsachtergrond, jarenlange werkervaring in de dienstverlenende sector en ruime ervaring in het ondernemerschap is Zorg & Welzijn 010 gecreëerd. Zorg & Welzijn 010: Een kwalitatief goede en betrouwbare resultaatgerichte speler in het veld met het oog op lange termijnoplossing voor de cliënt.