help
Voor wie is Zorg & Welzijn 010?

Zorg & Welzijn 010 richt zich op uw hulpvraag; met andere woorden dat wat u aangeeft nodig te hebben om uw volle potentie te kunnen leven. Zorg & Welzijn 010 ondersteunt u door middel van persoonlijke één op één gesprekken of groepsgesprekken wanneer u niet lekker in uw vel zit. Ook biedt Zorg & Welzijn 010 u hulp in de aanloop naar het versterken en vergroten van uw sociale netwerk. Hierbij kunt u denken aan het helpen zoeken naar de mogelijkheden voor aanmelding bij een sportvereniging tot aan het leren aangaan van persoonlijke gesprekken in de sociale community. Zorg & Welzijn 010 is er ook voor diegene die ondersteuning nodig hebben om weer inzicht en overzicht te krijgen in de eigen financiële administratie.

Helaas komt het steeds vaker voor dat men de post ongeopend laat liggen uit angst voor rekeningen die niet meer betaald kunnen worden, aanmaningen van incassobureaus, dagvaardingen van deurwaarders en verwijzingen naar bewindvoering die voortvloeien uit de onbetaald gebleven rekeningen. Zorg & Welzijn 010 brengt extra expertise met zich mee op dit gebied vanwege de werkervaring als voormalig beschermingsbewindvoerders en volwaardig netwerkpartner van advocaten en andere financiële ondersteuners. Mocht er sprake zijn van beslagleggingen, afsluiting van water, gas en of elektra dan kan ondersteuning vanuit Zorg & Welzijn 010 uw oplossing zijn.

Door middel van gesprekken wordt achterhaald waar de hulpvraag en uw pijnpunten liggen. Vervolgens wordt er gepaste actie ondernomen om u zo goed mogelijk te begeleiden. Zorg & Welzijn 010 richt zich op jongeren, volwassenen en ouderen in de maatschappij die het moeilijk vinden om hun draai te vinden en vastlopen in gedachten, gevoel en gedrag.

Met betrekking tot de opvoeding is Zorg & Welzijn 010 een samenwerkende partner zijn waarbij wij ondersteunende werkzaamheden verrichten betreffende de opvoedingsproblematiek en jeugdhulp. Hierbij stelt Zorg & Welzijn 010 de ontwikkeling van kinderen voorop. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van Jeugdzorg of andere hulpverleners rondom een kind kunnen de betreffende hulpverleners Zorg & Welzijn 010 als ondersteunend en verlengd orgaan voor hun werkzaamheden zien. Ook in gevallen waarbij een kind zich niet conform de leeftijd kan ontwikkelen biedt Zorg & Welzijn 010 ondersteunende werkzaamheden. Stel dat een kind sociaal geïsoleerd is en graag wilt sporten maar de financiële middelen ontbreken dan zal Zorg & Welzijn 010 bijvoorbeeld Jeugdfonds kunnen aanschrijven.

Een ander groot ondersteuningsgebied waar Zorg & Welzijn 010 zich op richt is de huisvesting in de Gemeente Rotterdam. Met de invoer van de Rotterdamwet kan niet iedereen zich zonder meer vestigen in Rotterdam. Hier zijn voor- en nadelen aan verbonden. De groep Rotterdammers die willen of moeten verhuizen om hun situatie te verbeteren, maar dit niet kunnen omdat zij de regelgeving niet kennen, groeit. Tevens is Rotterdam een stad die steeds populairder wordt, met als bijkomstig gevolg dat veel mensen zich in de stad willen vestigen. Een probleem hierin is dat de sociaal en economisch zwakkere in de gemeente zich moeilijker kunnen vestigen in Gemeente Rotterdam. Er zijn lange wachtrijen met betrekking tot de sociale huurwoningen en vanwege de hoge prijzen in de particuliere sector is het huren van een particuliere woning ook vaak geen optie. Zorg & Welzijn 010 biedt ondersteuning door bijvoorbeeld hulp te bieden bij het aanvragen van een woon-pas, maar ook met het zoeken naar anti-kraakwoningen. Daarnaast helpt Zorg & Welzijn door financiële of sociale binding vast te laten stellen door de gemeente zodat mensen zich toch kunnen vestigen in de wijk of woning die hen het meest dient.

Een ander voorkomend aandachtsgebied is de dagbesteding. Vaak is er sprake van een bepaalde achtergrondsituatie waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van de sociale voorzieningen. Hierdoor is er dus geen werk of nuttige dagbesteding. Zorg & Welzijn 010 kent vanuit de werkervaring ook gevallen waarbij er op eigen initiatief door cliënten aan de gemeente of een andere uitkerende instantie is verzocht om begeleiding naar (vrijwilligers)werk of een andere vorm van dagbesteding. Vanwege het ontbreken van voldoende mankracht konden deze verzoeken niet tot realisatie worden gebracht. Zorg & Welzijn 010 biedt ook hierin ondersteuning en helpt intensief mee naar het vinden van nuttige dagbesteding. Door het hebben van een nuttige dagbesteding worden er weer andere bruggen worden gebouwd.

Zorg & Welzijn 010 erkent dat wij in een veranderende maatschappij leven, mede hierdoor leveren wij maatwerk. Zorg & Welzijn 010 is een diverse organisatie. Op deze manier kunnen wij garanderen dat er altijd wel een match gevonden kan worden tussen hulpverlener en de persoon in kwestie. Zorg & Welzijn 010 helpt u met het aanvragen van een indicatie indien dit voor de begeleiding nodig mocht blijken. U kunt in volle overtuiging voor Zorg & Welzijn 010 kiezen!