help
WLZ

Deze wet regelt de zorg voor burgers die blijvend 24-uurs zorg en permanent toezicht nodig hebben. Daarnaast regelt deze wet dat burgers recht hebben op zorg aan huis of in een instelling.