help
WMO

Deze wet regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast regelt deze wet de dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf in een zorginstelling. Aansluitend regelt deze wet beschermd wonen voor mensen met psychosociale problemen. Tot slot regelt deze wet opvang voor mensen die dak- en thuisloos zijn. Deze wet geeft geen recht op zorg, maar is bedoeld als aanvulling op wat de burger niet zelf kan. Het Rijk legt wettelijk vast wat gemeenten moeten regelen, maar niet hoe ze dit moeten doen.