help
Zorg-in-natura

Bij zorg in natura wordt de zorgaanbieder door uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar uitgekozen. Bij zorg in natura is men afhankelijk van de instantie qua beschikbaarheid van de hulpverleners, en de vorm en de mate van hulp en zorg die men zal ontvangen.